Nästa nummer 1 september

Nästa nummer kommer i brevlådorna 1 september
Manus och bokningsstopp 14 augusti